Referenser

Stora förändringar på kort tid med Byggraketen som samarbetspartner

Byggraketen har upprepade gånger visat att företagets metod och arbetssätt är ett mycket effektivt sätt att utveckla sina kundföretag för att nå kundföretagens ägares uppsatta mål. Nedan följer några exempel på väl genomförda samarbeten med några företag inom byggbranschen sedan år 2005