VVS företag överlevde Corona och gjorde rekordår!

Företaget bildades år 2018 som enskild firma och arbetade inledningsvis med mindre projekt inom VVS och bygg, som t ex badrumsrenoveringar, mindre renoveringar, VVS installationer för privatpersoner och bostadsrättsföreningar och som underentreprenör åt bygg- och VVS företag.

Byggraketen började samarbeta med företagets ägare sommaren 2019 och skapade grundläggande mallar, strukturer, processer och strategier och satte upp de målbilder ägaren hade för sitt liv och sitt företag. Fokus för företagets ägare var kostnadskontroll samt marknadsföring för att få in nya och större kunder för att uppnå ägarens önskemål om att företaget skulle växa. Tack vare ägarens energi och hårda arbete samt det goda samarbetet med Byggraketen, så gav det hårda arbetet kraftfulla resultat och företaget växte snabbt. År 2019 fick ägaren rådet av Byggraketen att i stället för att driva verksamheten i enskild firma, så skulle ett aktiebolag skapas för att minska riskerna för ägaren samt för att öka möjligheten att få lägre beskattning på företagets överskott. Verksamheten i enskilda firman flyttades således till ett nybildat aktiebolag och Byggraketen hjälpte till att sätta upp en fungerande struktur i aktiebolaget och enskilda firman avslutades.

Pandemin år 2020-2021 innebar ett hårt slag mot företaget som märkte av ett tydligt tapp i efterfrågan från företagets kunder och på marknaden i stort. Tack vare Byggraketen kunde företaget sänka sina kostnader samt ansöka om och få ta del av de statliga stödprogram som fanns under pandemin och företaget lyckades överleva pandemin, utan att behöva säga upp någon av de fem anställda.

Under år 2022 har företagets tillväxtresa fortsatt och företagets omsättning har ökat med ca 35% mot året innan och gör ett nytt rekord när det gäller företagets lönsamhet med en vinstmarginal före vinstskatt på cirka 15 %, vilket är väldigt bra för VVS branschen.