Byggkonsultföretag genomgick stålbad och vände till vinst

Företaget arbetar som konsulter inom bygg- och fastighetsbranschen och har funnits sedan år 2001. Byggraketen kom in i bolaget år 2014 och fokus låg det första året på att genomföra en grundlig genomgång av företagets ekonomiska situation som länge präglats av höga kostnader och dålig lönsamhet. Byggraketen tillsammans med företagets ägare gjorde en omfattande och djupgående genomgång av verksamheten som resulterade i att företaget genomförde ett flertal stora förändringar i verksamheten som gjorde att företaget visade kraftigt minskad omsättning och ett kraftigt minusresultat år 2014 vilket var helt i linje med resultatet av de genomförda förändringarna. Med start år 2015 har dock företagets lönsamhet förbättrats kraftigt jämfört med tidigare år och företaget har visat tillfredställande vinst i linje med företagets målsättning ända sedan dess.  

Byggraketens huvudfokus idag är att agera bollplank åt företagets ägare i verksamhetsutvecklingsfrågor.