Reliningsföretag dubblade omsättningen på ett år!

Företaget finns i Stockholm, är specialiserat på relining/rörinfordring och bildades år 2015 av företagets två ägare som hade lång erfarenhet av relining. Företaget växte från år 2015 till år 2021 från noll till ca 11 miljoner kronor i omsättning med en lönsamhet som låg under snittet bland konkurrenterna.

Byggraketen började arbeta med utvecklingsarbetet av företaget i januari 2022 och under år 2022 har företagets ägare och medarbetare tillsammans med Byggraketen gjort en otrolig arbetsinsats och resa! Några exempel på den kraftiga utveckling som skett på endast ett år:

  • Företagets omsättning år 2022 landar på ca 22 miljoner kronor, dvs en ökning mot föregående år på +100 %!
  • Lönsamheten har kraftigt förbättrats jämfört med föregående år, trots att företaget gjort stora investeringar i nya anställda, fordon, maskiner, verktyg och material under året!
  • Antalet anställda på företaget har under året ökat från 7 till 14, dvs en fördubbling.
  • Företaget har slutit ramavtal och samarbeten med flera större aktörer på marknaden.
  • Företaget har genomfört större projekt under år 2022 än tidigare år, delvis tack vare att man vänt sig mot nya kundgrupper.
  • Företaget har köpt upp ett företag under året med totalt fyra anställda för att komplettera företagets tjänsteutbud, vilket kommer dels minska kostnaderna för koncernen som helhet men även göra att koncernens bolag kan vända sig mot nya kundgrupper, tack vare de nya tjänster koncernen kan erbjuda tack vare det nya dotterbolaget.  
  • Företaget har även startat egen byggverksamhet som skall utföra arbete dels på koncernens egna projekt, men även åt externa kunder.   

Byggraketen har främst fokuserat på att bygga upp nödvändiga strukturer och processer, infört lämpliga IT stöd, skapat nödvändiga mallar för kalkyler, offert, avtal, anställningsavtal med mera samt stöttat företagets ägare i den utvecklingsresa som de har påbörjat, men långt ifrån avslutat! Företagets ägare har hög målsättning och den höga tillväxten skall fortsätta även under kommande år med Byggraketen som stöd.