Juridik

Hamnar ni ibland i konflikter ni helst vill undvika?

Många företag verksamma inom byggbranschen gör överenskommelser och tecknar avtal med kunder, underentreprenörer, leverantörer, anställda med flera, muntligen utan någon form av skriftligt underlag. Det finns också många exempel på att dåligt utformade mallar och villkor för offerter och avtal leder till missförstånd, konflikter och diskussioner med kunder, samarbetspartners, anställda med flera. Ofta uppstår konflikterna utan att någon av parterna försöker lura den andra, man har helt enkelt missförstått varandra och eftersom avtalet bara finns muntligen eller är så bristfälligt dokumenterat, så är det svårt att gå tillbaka och se vad man faktiskt kommit överens om.

En annan vanlig situation när det uppstår konflikter med kunder är kring ÄTA, dvs Ändringar, Tillägg och Avgående mot vad man först kommit överens om. Många gånger får inte entreprenören sina ÄTOR godkända i förväg, utan man utför ändringen eller tillägget och när man sedan vill ha betalt tycker kunden att det är alldeles för dyrt, men då är arbetet redan utfört. ÄTOR skall alltid godkännas skriftligen i förväg med angiven kostnad, så att kunden inte kan bestrida kostnaden och entreprenören kan vara säker på att få betalt för utfört arbete.

Att ha koll på grundläggande juridiken som styr byggbranschen, den så kallad entreprenadjuridiken, är ett effektivt och billigt sätt att minska riskerna för företaget samtidigt som det underlättar i dialogen med t ex kunder som har bättre koll på juridiken och därmed kan få fördelar tack vare detta. 

Vi på Byggraketen kan hjälpa er att ta fram avtalsmallar, offertmallar, anställningsavtal och andra typer av dokument som minskar riskerna för att hamna i juridiska diskussioner, som ofta kostar väldigt mycket pengar och tar väldigt mycket tid och energi.

Ibland uppstår konflikter och diskussioner, trots att man har bra underlag och då är det bra att ha en bra juridisk representant som kan svara på frågor och hjälpa företaget att driva t ex en stämningsansökan mot en kund. Byggraketen kan hjälpa och stötta företaget, dess ägare och chefer även i juridiska frågor.

Läs gärna mer nedan:

AB04 – Allmänna bestämmelser

AB04 är standardbestämmelser som är framtaget av byggbranschen i samarbete med större kunder inom byggbranschen. AB04 reglerar utförandeentreprenader där kunden tar ansvar för all projektering.

ABT06 – Allmänna bestämmelser för totalentreprenader

ABT06 är standardbestämmelser som är framtaget av byggbranschen i samarbete med större kunder inom byggbranschen. ABT06 reglerar totalentreprenader där entreprenören tar ansvar för all projektering.

Entreprenadjuridik – måste man vara jurist för att ha ett byggföretag idag?

Grundläggande kunskaper i juridik är ett måste för en ägare av ett företag inom byggbranschen som vill växa och undvika kostsamma problem och processer mot kunder. Det finns endagars grundkurser i entreprenadjuridik som sedan går att bygga på med fortsättningskurser för den som verkligen vill ha koll på juridikens viktiga roll i byggbranschen. Det är verkligen viktigt att ha koll på juridiken, för om en kund t ex innehåller ett större lyft i ett byggprojekt så kan det räcka för att hela företaget skall gå i konkurs.