Utbildning och coachning

Ägare, chefer och personals behov av utbildning och coachning

Under en förändringsprocess kan det finns både nya och gamla medarbetare som blir nervösa över vad förändringen kommer innebära för den egna positionen i företaget. Vissa behöver inget stöd alls, medan andra behöver mycket stöd eller kompetensutveckling för att känna att man har en roll att spela i den nya organisationen. Många gånger hinner inte företagsägare eller chefer med allt som behöver göras under förändringsprocessen och många medarbetare kan känna att man blivit lämnade själva. Här kan Byggraketens konsulter vara till stor hjälp, dels som ett bollplank för ägare och chefer, men även för att stödja och kompetensutveckla framförallt personalen i stödfunktionerna inom företaget. Vi kompetensutvecklar gärna befintlig personal på t ex ekonomiavdelningen löpande för att personalen skall vara väl förberedd inför de förändringar som kommer komma längre fram under företagets utvecklingsresa.

Läs gärna mer nedan:

Det blåser snålt på toppen – ägare och chefer behöver bollplank

Som ägare, men även som chef i ett företag som utvecklas, finns ofta ett stort behov av att ha någon att prata och bolla idéer med samt diskutera problem och lösningar med. Att som ägare prata med en medarbetare kan ofta vara känsligt, då det man vill diskutera kan gälla just den medarbetaren eller leda till att medarbetaren råkar försäga sig till kollegor, vilket leder till att information hamnar hos fel personer. Konsulten från Byggraketen är ett bra bollplank då personen är insatt i just ert företags situation och konsulten kan både lyssna och komma med förslag och respons på idéer och förslag som du som ägare kan ha kring ditt företag. Glöm inte, att bygga upp ett företag är inget enmansprojekt, utan ett grupparbete!

Kompetensutveckling – att kunna och vilja förändras på alla nivåer i företaget

När ett företag utvecklas så uppstår nya behov och krav på medarbetare, chefer och ägare. Vissa situationer är enkla att anpassa sig till, medan andra kräver stöd, dialog, information, utbildning och löpande feedback. Konsulten från Byggraketen kan fungera som en coach och ett bollplank för alla medarbetare på företaget, chefer och dess ägare i olika frågor, där ingen annan på företaget kan eller hinner t ex stötta medarbetare som vill och måste förändras utifrån företagets nya behov. I vissa fall räcker det att svara på medarbetarens frågor och stötta honom/henne kring en ny roll eller nya arbetsuppgifter till dess att personen blivit varm i kläderna, men det kan även behövas kortare utbildningar externt för att täppa till kunskapsbrister eller skaffa nya behörigheter och intyg som krävs för företagets utveckling.

Utbildning digitalt eller fysiskt – vad passar ert företag bäst?

Byggraketen bygger på ett digitalt arbetssätt där våra medarbetare i första hand skall stötta kundföretagen och genomföra förändringsprocesser oberoende av var kundföretaget befinner sig rent geografiskt. På detta sätt kan vi hjälpa kundföretag över hela Sverige att utvecklas, så länge kundföretagen har tillgång till mail, telefon och internet med diverse programvaror. Dock finns det tillfällen då det kan vara väldigt positivt och fördelaktigt att träffas fysiskt, framförallt i början av förändringsprocessen innan mål och strategier har formats. Även under utbildningar kan det finnas stora vinster i att träffas fysiskt, antingen hos kunden eller på vårt kontor i Stockholm. Samtliga utbildningarna går dock att hålla även digitalt, vilket sparar tid och pengar då man slipper kostsamma resor, utsläpp från färdmedel för att ta sig till och från utbildningen med mera.