IT-stöd

Har ni ett IT-stöd som hjälper eller stjälper er verksamhet idag?

Många företag tvingas använda system och IT stöd som inte är anpassade efter företagets verksamhet och istället för att vara ett hjälpmedel så blir program och system irritationsmoment som upplevts som krångliga, sällan fungerar som de skall och är dyra i förhållande till vad man får ut ur systemen. Det finns ofta ingen bland personalen som vill bli inblandad i IT projekt för man har fullt upp med sina vanliga arbetsuppgifter eller så har personen som var expert på systemet slutat och ingen vet hur man skall göra justeringar, förändringar etc i systemet. Här kan vi på Byggraketen vara till stor hjälp tack vare vår långa erfarenhet av IT som stöd till både kärnverksamhet och stödverksamheter i företaget.

Byggraketen har under mer än 15 års tid utvärderat väldigt många olika typer av IT-stöd, datorsystem och programvaror och vi vet vilka system som är prisvärda, fungerar och är lätta att använda. Vi använder oss bland annat av följande system:

Fortnox

Rekyl

Flex

Läs gärna mer nedan:

Anpassa befintliga system efter företagets behov

Vi på Byggraketen har lång erfarenhet av att anpassa befintliga IT system efter kundens behov och vi har IT kunnig personal som kan sköta dialogen med er systemleverantör så att företagets medarbetare blir så lite inblandade som möjligt och kan fokusera på sina vanliga arbetsuppgifter. Det kan tex handla om att ta bort eller förenkla krångliga och onödiga funktioner som finns i det befintliga systemet, att mobilanpassa systemen så att det blir lättare för medarbetarna ute på projekten att använda systemen på rätt sätt osv.

Handla upp och införa nya system vid behov

Om det mot förmodan visar sig att befintliga system inte går att anpassa efter verksamheten på företaget, så kan man tvingas göra en upphandling av ett helt nytt system som bättre passar och stödjer företagets behov och verksamhet. Byggraketen har under drygt 15 år utvärderat flera olika system för tidredovisning, kvittohantering, kundfakturering, redovisning, projekthantering, ärendehantering, leverantörsfakturahantering, fakturaattest, m.m och denna erfarenhet av vilka system som fungerar och inte fungerar får ni som kund hos Byggraketen tillgång till. Dvs risken att välja fel system minskar, då vi i de flesta fall redan har förslag på system som vi vet fungerar, vilket minskar både den ekonomiska risken och merarbetet för er att handla upp ett system, vilket vi kan göra betydligt mer effektivt tack vare får erfarenhet av andra system på marknaden.

Standardsystem alltid billigast och enklast

Vi på Byggraketen har en standarduppsättning med system och IT stöd som vi rekommenderar att våra kunder använder, dels för att det är enkla och stabila system som är lätta för användarna att lära sig, men framförallt för att vi redan använt systemen längre och vet att dom fungerar och vi vet att man får bra hjälp av systemleverantören när det blir problem.

Hårdvara och mjukvara – viktiga IT uppgifter som kräver kompetens

I ett företag där tillväxtresan har börjat uppstår ett löpande behov av olika typer av IT kompetens. Dels kan det handla om att göra installationer av datorer till nyanställda, handla upp en molnlösning för t ex företagets server, sköta uppdateringar och felsökning av befintlig programvara när så behövs och mycket mer.

Att ha tillgång till prisvärd och kompetent IT kompetens, antingen inhyrd eller anställd, är en grundläggande punkt i dagens näringsliv. Byggraketen har dels tillgång till IT personal som kan hjälpa våra kunder, men vi kan även hjälpa till att handla upp lämpliga IT konsulter eller hjälpa till att rekrytera rätt kompetens till våra kundföretag som behöver handfast hjälp med IT relaterade problem.

Hitta guldkornen i insamlad data

I större företag som samlar in mycket data finns det ofta mycket stora värden i den insamlade datan, om man vet hur man skall hantera den på rätt sätt för att hitta guldkornen. Om det finns tillräcklig mängd data går det att göra analyser och se samband mellan olika faktorer som påverkar företagets lönsamhet på positivt eller negativt sätt. T ex kan man identifiera vilka typer av kunder eller projekt man tjänar mest pengar på, vilka projekt man skall undvika av olika skäl som framgår av datanalysen, vilka leverantörer man skall handla hos då man får bäst priser med mera.