Processer och dokument

Vi skapar de nödvändiga processerna och rutinerna som behövs för framgång!

För att ett företag skall nå framgång, måste man ha effektiva, tydliga och stabila rutiner och processer som fungerar varje dag. Detta gäller både kärnverksamheten, men framförallt servicetjänsterna runt kärnverksamheten som måste stötta kärnverksamheten på bästa sätt. Ekonomiavdelning, personalhantering, inköp osv är till för att underlätta för kärnverksamheten och göra den mer lönsam, dessa stödtjänster är inte centrum i företaget, utan skall anpassa sig efter kärnverksamhetens behov och önskemål, för det är där lönsamhet och vinst skapas. Vi vet hur man bygger effektiva processer och rutiner som löser problem permanent och framförallt hur man löser det på enklast, billigast och effektivast sätt. Att hålla rutiner och processer så enkla och tydliga som möjligt är grunden till att dom fungerar!

Vi har de mallar, kalkyler och dokument som behövs för att driva er verksamhet effektivt!

Att slippa uppfinna hjulet gång på gång innebär en stor tids- och kostnadsbesparing för både företagets medarbetare och för företaget som helhet. Vi har färdiga mallar från allt för likviditetshantering, brevmallar, offertmallar, avtalsmallar, allmänna villkor, arbetsmiljöplaner, anställningsavtal, mallar för ÄTA hantering, mailsignaturer, strukturplan för gemensam server etc som snabbt går att anpassa till just ert företags verksamhet och situation. Genom att alla anställda använder samma mallar och dokument och använder samma struktur, blir det betydligt enklare och effektivare för alla inblandade och antalet fel som uppstår minskar dramatiskt, när alla medarbetare själva slipper hitta på egna lösningar av högre eller lägre kvalitet.  Att alla på företaget arbetar på samma sätt gör även att kunderna och andra externa intressenter får ett mer seriöst intryck av företaget.

Läs gärna mer nedan:

Grafisk profil – vad är det och varför är det så viktigt för ett företag?

Den grafiska profilen bestämmer hur företagets alla trycksaker, logotyper, brevpapper, visitkort, hemsida osv skall se ut. Dvs allt som man kommunicerar ut till mottagare utanför företaget skall följa en röd tråd och se likadant ut, för att skapa enhetlighet och tydlighet för kunder, leverantörer, banker, myndigheter och andra som företaget möter i sin verksamhet. Grunden för den grafiska profilen är ert företags logotype och om ni inte har någon logotyp så hjälper vi er att ta fram en logotyp. Logotypen skall vara tydlig, genomarbetad och sända rätt budskap genom val av storlek, färger osv.

Skriva på korrekt svenska – är det så himla viktigt?

Att få offert, avtalsförslag eller mail som är felstavat, har grammatiska fel eller på annat sätt ser oprofessionell ut, gör att många kunder väljer en annan leverantör. Vi vet hur viktigt det är att göra ett seriöst intryck och ett av de första och viktigaste stegen är att vi går igenom och ser till att alla era trycksaker, mallar, dokument, mailsignaturer, etc dels är korrekta rent grammatiskt och rättstavade, men även att de är tydliga och korrekta i övrigt.

Vi kan även hjälpa till att skriva eller korrekturläsa texter så att de blir väl formulerade, t ex svar på mail, reklamationer, brev etc från kunder eller myndigheter där det är lika viktigt att svara korrekt i sak, som det är att uttrycka sig på ett korrekt och välformulerat sätt. Ett dåligt formulerat svar i skrift, kan göra att man får en negativ respons, även om själva innehållet i sig är korrekt.

Vi hjälper även till att ta fram broschyrer, informationsblad, slogans och andra texter som företaget behöver för att informera sin omvärld om sin verksamhet.

Är det svårt att hitta bland alla dokument som mailas fram och tillbaka?

Genom att skaffa en gemensam server i molnet och som därmed inte behöver någon investering i hårdvara, så kan man på ett effektivt, snabbt och billigt sätt få ordning på sina dokument inom företaget. Genom att ta fram en rutin för hur nya projekt skall skapas och hur nya dokument skall döpas och sparas under respektive projekt utifrån en färdigbestämd mallstruktur, så kan alla på företaget ha en gemensam plattform där alla arbetar på samma sätt. Detta underlättar väldigt mycket vid sjukdom, semester, föräldraledighet eller när någon avslutar sin anställning, om alla på företaget sparar sina dokument på samma sätt. Vi kan hjälpa er att sätta upp denna struktur som gör att ni kommer spara mycket tid och svordomar framöver.

Behöver ni göra ett kalkylark i Excel men ingen vet hur man gör?

Att ha effektiva stöd, tex i form av en kalkylmall i Excel sparar väldigt mycket tid och minskar risken för fel när man t ex räknar inför att lämna en offert, skall följa upp sin likviditet eller något annat viktigt arbetsmoment som man vill effektivisera så mycket som möjligt. Att skapa Excelmallar som inte fungerar som de skall, som har inaktuella siffror i sig eller som inte är kompletta skapar mycket problem och irritation, istället för att underlätta arbetet och undvika fel.  Vi har färdiga mallar inom många områden som snabbt kan anpassas efter era behov och om ni har behov av Excelark som vi inte har en färdig mall för, så skapar vi en fungerande Excelmall utifrån era behov som vi kan uppdatera och underhålla när ni så önskar.