Marknadsföring

Framgångsrik marknadsföring – en förutsättning för att hitta rätt kunder

Marknadsföring handlar inte enbart om att hitta nya kunder, det skall hjälpa till att hitta rätt kunder! Rätt kunder är kunder som företaget tjänar maximalt med pengar på, som är bra referenskunder eller som på annat sätt bidrar till att företaget utvecklas eller blir mer framgångsrikt. Marknadsföring är väldigt brett och det är ibland svårt att mäta resultaten av varje del av marknadsföringsmixen. Man kanske märker att marknadsföringen är framgångsrik och man får in många förfrågningar från potentiellt nya kunder, men man vet inte alltid hur kunderna hittar företaget och det är därför svårt att hitta och avsluta olönsam marknadsföring för att i stället fokusera på den marknadsföring som ger mest effekt per investerad krona.

Marknadsföringsstrategi – vad skall vi lägga våra marknadsföringspengar på?

Innan man börjar lägga pengar på marknadsföring så måste man ta reda på vilka marknadsföringskanaler som finns för det egna företaget. Idag finns en mängd olika sätt att marknadsföra sitt företag på och det är inte säkert att alla metoder passar det egna företaget lika bra, vissa har bättre och vissa har sämre förutsättningar för att ge ett gott resultat.

Byggraketen kan hjälpa er att ta fram en konkret marknadsföringsstrategi som visar i vilken prioriteringsordning olika marknadsföringskanaler skall prövas, hur mycket pengar som skall läggas på varje kanal, vilka resultat man förväntar sig av respektive investering samt hur länge man skall marknadsföra i kanalen innan man gör utvärdering och fattar beslut om eventuella förändringar.

Läs gärna mer nedan:

Google Ads – köp dig till uppmärksamhet på Google

Genom att köpa sig annonsutrymme på Google, via Google Ads, så kan man komma högt upp på Google, även om ens hemsida inte kommer så högt upp på Google av sig själv. Priset för annonseringen beror helt på hur mycket konkurrenterna vill betala för sökorden och för populära sökord och begrepp så går priset upp och för sökord som inte är så eftertraktade så är priset lägre. För att få ut så mycket som möjligt för sina annonseringspengar brukar man utföra en sökordsutvärdering och på så sätt komma fram till vilka sökord som är lämpliga samt hur mycket pengar som det är värt att lägga på respektive sökord per månad. Vi erbjuder denna tjänst till alla våra kunder.

Banderoller och reklam på företagets bilar– enklare blir det inte!

Att sätta upp banderoller och reklam på fasader på fastigheter man arbetar i, på byggbodar och containers, på företagets bilar, hyra reklamplats på någon vägg längs någon stor väg, ställa upp en kärra på någon åker längs motorvägen och motsvarande enkla marknadsföringstricks kan vara ett billigt och effektivt sätt att göra sitt företagsnamn och logotyp känt i sitt närområde. Viktigt att tänka på är att inte göra banderollen och texten för liten så att det inte syns när potentiella kunder åker förbi på vägen, för då gör det inte någon nytta alls, så testa alltid att göra ett prov på storlek på banderoll och text och se från vilket avstånd texten fortfarande går att läsa.

Fotografering – basen i så mycket av marknadsföringen

Oavsett om man skall göra en hemsida, ett reklamutskick, en banderoll eller reklam i någon annan marknadsföringskanal, så behöver man snygga och representativa foton som är bra redigerade för att ge rätt intryck av företaget och dess verksamhet. Att köpa standardbilder från någon fotobank är bättre än inget, men om man har de ekonomiska möjligheterna så ger det absolut bättre effekt om man med hjälp av en fotograf kan ta egna och unika bilder på företagets projekt, medarbetare, bilar, kontor, osv. Detta skapar en känsla av att det är äkta och ofta ett stort engagemang från företagets egna medarbetare som gärna vill bidra till att det går bra för företaget och ofta ställer upp på bilder till företagets marknadsföringskanaler.

Byggraketen kan hjälpa er att hitta prisvärda fotografer och utvärdera resultatet av deras arbete, för att säkerställa kvaliteten på bilderna. Den positiva effekten av passande och proffsiga bilder ska inte underskattas, liksom den negativa effekten av slarviga och opassande bilder. Läs även mer längre ned under rubriken ”Texter  – hur skriver man marknadsföringstexter?”

Grafisk profil – vad är det och varför är det så viktigt för ett företag?

Den grafiska profilen bestämmer hur företagets alla trycksaker, logotyper, brevpapper, visitkort, hemsida osv skall se ut. Dvs allt som man kommunicerar ut till mottagare utanför företaget skall följa en röd tråd och se likadant ut, för att skapa enhetlighet och tydlighet för kunder, leverantörer, banker, myndigheter och andra som företaget möter i sin verksamhet. Grunden för den grafiska profilen är ert företags logotype och om ni inte har någon logotyp så hjälper vi er att ta fram en logotyp. Logotypen skall vara tydlig, genomarbetad och sända rätt budskap genom val av storlek, färger osv.

Hemsida – ett skyltfönster ut mot världen

Att inte ha någon hemsida blir mer och mer ovanligt för ett seriöst företag och det blir allt viktigare för företag som vill expandera och växa att använda sin hemsida som en viktig plattform för att marknadsföra sig. Kunder, leverantörer, banker och myndigheter förväntar sig idag att seriösa företag har en hemsida och konkurrensen om bra domänadresser till hemsidor kan vara hård. Det går att göra väldigt enkla hemsidor eller väldigt komplexa hemsidor, men om man vill tagen seriöst så skall man som företag vara beredd på att lägga resurser och tid på att göra ens hemsida bra.

Identifiering av kundsegment

Man kan inte gå ut och marknadsföra sina tjänster till hela världen, man måste som företag ha koll på vilka kundgrupper som till största sannolikhet är intresserad av företagets tjänster och vända sig mot dessa kundgrupper i första hand. T ex kan t ex handla om privatpersoner, företag, bostadsrättsföreningar, myndigheter osv. Beroende på vilka kundgrupp man vänder sig till så blir marknadsföringskanalerna helt annorlunda. Vill man t ex vända sig mot företag och aktörer i offentlig sektor så omfattas de av LOU – Lagen om offentlig upphandling, då behöver man i teorin inte marknadsföra sig alls, utan helt enkelt skicka in ett anbud som uppfyller alla uppsatta krav samt ha ett pris som är bättre än övriga anbud, så vinner man upphandlingen.

Konkurrensanalys- vilka finns där ute egentligen?

Genom att titta på vilka andra företag som konkurrerar om samma kunder som vi gör, så går det att hitta tomma ytor på marknaden där ingen eller få aktörer erbjuder en viss typ av tjänst eller produkt och där kan det finnas möjligheter för oss att etablera oss. Det är också intressant och viktigt att se hur konkurrenterna marknadsför sig själva, det finns alltid någonting man kan lära sig av konkurrenterna eller nåt som går att kopiera och göra ännu bättre.

Kundreferenser – bättre marknadsföring finns inte!

Att ha nöjda kunder är den bästa marknadsföringsstrategin som finns! Nöjda kunder pratar gärna om ditt företag och vilket bra jobb som blev utfört. Ännu hellre pratar dock missnöjda kunder om ditt företag, vilket visar på vikten att alltid försöka se till att kunden blir nöjd i slutändan, även om projektet gått trassligt från start till mål. Försök se vad som går att göra för att kunden skall bli nöjd, kanske går det att bjuda på något lite extra, som kan göra att en sur min blir ett leende istället?

Ett effektivt och modernt sätt att sprida sina positiva kundreferenser är t ex att använda tjänster som Reco.se där dina kunder kan betygssätt sitt omdöme om ditt företag och skriva en kort kommentar. Reco har idag system som gör att det är väldigt enkelt att samla in kundomdömen på ett smidigt och enkelt sätt.

Mässor – Är det någon som går på såna idag när det finns internet?

Internet i all ära, men att delta på fysiska mässor t ex för bostadsrättsföreningar, kan ge ett överraskande stort intresse om det görs på rätt sätt. Medelåldern på medlemmarna i styrelser i bostadsrättsföreningar är högt, många styrelseledamöter är klart över 50 år gamla och de söker och tar till sig information på ett helt annat sätt än yngre personer som är vana vid att göra alltid på internet och digitalt. Att ställa ut som mässdeltagare på en mässa som är relevant för företagets potentiella kunder kan vara värt att testa, dels för att få chansen att träffa potentiellt nya kunder, men även för att se hur företagets konkurrenter marknadsför sig.

Positionering på marknaden

”Vilka vill vi vara på marknaden?” är en väldigt viktig fråga som man som företagsledare och ägare måste ställa sig och ha ett väldigt tydligt svar på. Det är t ex en stor skillnad på om man vill vara en aktör som säljer tjänster och varor med hög kvalitet och höga priser eller om man vill vara en lågprisaktör där kvaliteten följer prisnivån. Först när man har bestämt vilket typ av företag man vill vara, så kan man sätta sina priser, börja marknadsföra sig mot rätt typer av kunder osv.

Samarbetspartners – hur då och vilka då?

Ofta kan oväntade samarbeten uppstå mellan företag som egentligen är konkurrenter, men där två eller flera parter ser fördelar med att samarbeta istället för att konkurrera. Det kan t ex handla om mindre entreprenörer som lyckas få större entreprenader än vad man egentligen har kapacitet att klara av själva och där företaget behöver hitta en eller flera samarbetspartners för att klara av att genomföra projektet på ett bra sätt. Det kan också vara så att vissa konkurrenter av någon anledning inte vill anställa egen personal, utan hellre handlar upp underentreprenörer som genomför själva projektet. Ett annat fall där det kan vara värt att söka samarbeten med konkurrenter är om det finns en stor och dominant aktör på marknaden som är svår att konkurrera med, om man inte hjälps åt.

SEO – syns du inte så finns du inte

SEO som betyder ”Search Engine Optimization” vilket på svenska kallas för sökmotoroptimering, innebär i stort sett att man skall komma så högt upp som möjligt på Google resultatsidor när en potentiell kund söker på något som företaget vill förknippas med. Om man kommer högt upp eller lågt ned på Googles sökresultat, beror i princip på hur stort värde Google tror att varje hemsida kan ge besökaren. En hemsida med stort värde och bra, relevant innehåll kommer ge besökaren en bättre upplevelse och en sådan hemsida rankas då högre. Genom att följa de riktlinjer som Google offentliggör så kan man veta ungefär vad det är Google värdesätter. Att t ex skriva egna, välanpassade, texter och lägga upp egna bilder på hemsidan ger mycket bättre resultat än att kopiera texter från andra hemsidor eller att köpa bilder från någon bildbank, vilket till och med kan leda till negativt SEO-resultat.

För att nå riktigt höga positioner bör man anlita ett professionellt SEO-företag och Byggraketen hjälper er gärna med att optimera er sajt för absoluta toppresultat.

Sociala medier – lämpligt för företag eller bara för privatpersoner?

Att sociala medier som t ex Facebook, LinkedIn, Instagram, Tiktok, Twitter tar mer och mer plats i samhället har nog de flesta märkt. Lite beroende på vad det är för tjänster (och produkter) ni säljer så kan sociala medier vara ett viktigt sätt att nu ut till stora kundgrupper. Vi vet, genom vår långa branscherfarenhet, om ni som företag tjänar på att ha en stor närvaro i sociala medier och i så fall vilka. Vi kan givetvis hjälpa er med allt från att sätt upp proffsiga konton till att starta och sköta effektiva reklam- och informationskampanjer.

Texter  – hur skriver man marknadsföringstexter?

Utöver bra foton till sina marknasföringskanaler så är även bra, relevanta, korrekta och tydligt skrivna texter avgörande för vilket intryck en potentiellt ny kund skall få av ert företag. En reklamtext som är felstavad eller på annat sätt ser oseriös eller konstig ut, kommer snarare minska chansen att någon hör av sig. Reklamtexter skall inte stressas fram, det måste få ta tid att komma fram till vad man skall skriva och hur man vill presentera sitt företag och sina tjänster.

Byggraketen har lång erfarenhet av att ta fram texter och trycksaker och kan hjälpa er att utifrån just ert företag, ta fram ett unikt marknadsföringsmaterial.

Trycksaker – nåt historisk eller fungerar det än idag?

Trycksaker i form av brevpapper, visitkort, broschyrer, utskick, företagspresentationer på papper kan kännas som något som fungerade historiskt sett, men som idag är helt omodernt. Dock är det inte så enkelt, det finns många exempel som visar att t ex reklamutskick med post fortfarande kan skapa intresse från nya kunder, om det görs på rätt sätt, med rätt budskap och mot rätt målgrupp. Den tryckta marknadsföringskanalen är med andra ord allt för tidig att dödförklara.

Byggraketen har lång erfarenhet av att ta fram representativa och säljande trycksaker och vi kan hjälpa er att utifrån just ert företag, ta fram ett unikt marknadsföringsmaterial som går att använda både i tryckt marknadsföring på papper såväl som digital marknadsföring via internet.

Uppföljning av resultatet – hur gör man det?

När man gjort en investering i en marknadsföringskanal så bör man utvärdera resultatet av investeringen så mycket man kan. Att lägga ytterligare pengar på en marknadsföringskanal som gett lågt eller inget resultat, är meningslöst och ett slöseri med resurser. Ofta kan plattformarna där man annonserar erbjuda sig att komma med statistik på resultatet av annonseringen, men här skall man alltid ta deras statistik med en stor nypa salt. Man skall t ex alltid fråga sig, vad är det som mäts och hur har man mätt det? Det ligger naturligtvis i plattformarnas intresse att man skall fortsätta annonsera hos dom så dom tar fram den statistik dom behöver för att försöka påvisa att marknadsföringen gett önskat resultat.