Stambytesentreprenör från 0 till 50 miljoner i omsättning

Företaget bildades år 2013 och Byggraketen var med från start och byggde upp rutiner och processer och själva byggverksamheten startade år 2014/2015, då omsättningen gick från noll till ca 23 miljoner kronor, med en rörelsemarginal på cirka 30 %, vilket är en extremt hög vinstmarginal för ett byggföretag. Företagets mål var att endast genomföra lönsamma byggprojekt och lyckades väl med detta under år 2015 till år 2018. 

År 2019 tecknade företaget ett avtal för ett projekt som pga ett antal olyckliga omständigheter och felaktiga uppgifter från beställaren, ledde till att företaget under år 2019 och 2020 gjorde betydande förluster. Byggraketen bistod dock ägaren och företagsledningen med stöttning och rådgivning under hela denna period, som var både påfrestande på företagets ekonomi, men även mentalt för ägare och företagsledning.

Företagets ägare hade dock bestämt sig för att företagets verksamhet skulle fortsätta trots det som hänt och man ändrade inriktning på företagets verksamhet i samråd med Byggraketen vilket gav goda resultat.

Det som är tydligt med detta företag är att det visar sig att det går att resa sig igen, dvs man behöver inte sätta bolaget i konkurs om man bestämmer sig för att vända en negativ situation till något positivt. Det faktum att företaget inte sattes i konkurs, gör även att företaget nu har drygt 25 miljoner i förlustavdrag från år 2019-2020 som kan användas för att kvittas mot framtida vinster, vilket gör att kommande 25 miljoner i vinst som företaget gör, blir helt skattefria, vilket inte hade varit möjligt, om företaget satts i konkurs.