Spolföretag köptes upp av reliningsföretag

Ett spolföretag med fyra anställda som funnits i över 20 år, men som haft negativ trend för omsättningen sedan år 2019 och med förlust de tre senaste åren, köptes år 2022 upp av ett reliningsföretag som ville bredda sitt tjänsteutbud och även kunna erbjuda sina kunder spolning och rensning av avlopp. Spolföretagets ekonomi var i dåligt skick då verksamheten gjort förlust de tre senaste åren, men de ny ägarna såg potentialen i företaget då personalen var känd för att utföra sina tjänster med väldigt hög kvalitet och ha väldigt nöjda kunder.

Byggraketen fick till uppgift att delta i uppköpsprocessen och när företaget väl var köpt så skulle det slås ihop med den befintliga verksamheten. Mycket fokus låg på att skapa effektiva rutiner och processer, få ned kostnaderna, få upp omsättningen genom mer effektiv marknadsföring och se till att företaget fakturerade sina kunder snabbare, för att försöka lösa den dåliga likviditeten som präglat verksamheten länge.

Det nya dotterbolaget i koncernen fick använda samma projektplaneringsverktyg som moderföretaget för att effektivera kommunikation och planering av de uppdrag som skulle genomföras. Företaget tillsammans med Byggraketen har kommit väldigt långt med utvecklingsarbetet under hösten 2022 och under 2023 fortsätter arbetet för att öka antalet kunder och därmed intäkterna i bolaget för att vända förlusten till en vinst.